Foredrag og kurser

Jeg har undervist og formidlet om film, tv, litteratur og sprog i flere forskellige kontekster. Dels underviser jeg i Mediefag, Engelsk og AP ved Egaa Gymnasium, dels har jeg løbende fungeret som ekstern lektor ved Medievidenskab på Aarhus Universitet (hvor jeg har undervist – og fortsat underviser – i Film- og TV-teori I og Film- og TV-teori II) og ved Nordisk på Københavns Universitet (hvor jeg har undervist på KA-tilvalget “Kassetænkning: Genrer, formler og formater i film og tv”). Herudover har jeg gentagne gange forelæst om lyd/støj, Twin Peaks og nyere amerikansk tv-drama ved Medievidenskab på Aarhus Universitet og ved Film- og Medievidenskab på Københavns Universitet. Og som mediefagslærer underviser jeg også på Fagdidaktik. Inden jeg begyndte at undervise som hhv. gymnasie- og universitetsunderviser, underviste jeg som timelærer på Odder Højskole i hhv. Film History (et historisk-analytisk oversigtsforløb) og Music Videos (et praksisorienteret forløb) på et internationalt hold.

I 2008 var jeg desuden ansat som forskningsassistent for Johannes Riis, hvor jeg fungerede som redaktionel medarbejder for SCSMI (Society for the Cognitive Study of the Moving Image).

Ved siden af min daglige undervisning holder jeg kurser, foredrag og forelæsninger om film og medier i en række forskellige sammenhænge. Nedenfor følger en udvalgt kronologisk liste.

Kommende kurser og foredrag

 • Foredrag om David Lynch for tjekkiske filmskolestuderende i Prag, september 2016.
 • Forelæsning om smartcoms ved Dokk1 den 4/10-2016 ifm. en filmserie og forelæsningsrække om nyere komik (knyttet til bogen Helt til grin – nye audiovisuelle komedieformer på tværs af medier) lavet i et samarbejde imellem Dokk1, 16:9 og VIA Film and Transmedia.
 • Forelæsning (“Fra Father Knows Best til Breaking Bad: Amerikansk tv-historie”) om amerikansk tv-historie ved Folkeuniversitetet i Emdrup, 21/11-2016. Forelæsningen er del af en forelæsningsrække lavet i et samarbejde imellem Folkeuniversitetet og 16:9.
 • Forelæsning (“Remake TV: Twin Peaks, spin-offs og sequelization”) om tendenserne til remakes, remediering, sequelization og transmedia storytelling i nyere amerikansk tv, ved Folkeuniversitetet i Emdrup, 28/11-2016. Forelæsningen er del af en forelæsningsrække lavet i et samarbejde imellem Folkeuniversitetet og 16:9.
 • Forelæsning (“Den moderne smartcom”) om moderne sitcoms såsom Flight of the Conchords, Arrested Development, Community og Parks and Recreation ved Folkeuniversitetet i Emdrup, 12/12-2016. Forelæsningen er del af en forelæsningsrække lavet i et samarbejde imellem Folkeuniversitetet og 16:9.
 • Forelæsning om Coen-brødrene, ved Folkeuniversitetet i Herning, 18/1-2017. Forelæsningen er del af en forelæsningsrække om “Store filminstruktører” lavet i et samarbejde imellem Folkeuniversitetet og 16:9.
 • Kursus om “Amerikanske tv-serier i engelskundervisningen”, udbydes af Engelsklærerforeningen, afholdes på Borupgaard Gymnasium, 19/4-2017.

2016

 • Forelæsning kaldt “Fra Father Knows Best til Breaking Bad” om amerikansk tv-historie ifm. en forelæsningsrække på Folkeuniversitetet, 20/1-2016.
 • Forelæsning kaldt “Remake TV: Twin Peaks, spin-offs og sequelization” ifm. en forelæsningsrække om nyere amerikanske tv-serier på Folkeuniversitetet, 27/1-2016.
 • Forelæsning om Twin Peaks‘ indflydelse på nyere amerikansk og skandinavisk tv-drama ifm. Gymnasielærerdag på Aarhus Universitet, den 28/1-2016.
 • Foredrag på Dokk1 om Oscarfilmen, den 2/2-2016 ifm. en foredragsrække i samarbejde mellem Dokk1 og 16:9. I denne forbindelse vises Midnight Cowboy (1969) og Schindler’s List (1993).
 • ‘Film Masterclass’ om David Lynchs indflydelse på film- og tv-mediet på VUC Faaborg, den 25/2-2016.
 • Foredrag på VIA Film & Transmedia (VIA University College) om Twin Peaks som Transmedia Avantgarde, den 30/3-2016.
 • Foredrag på Dokk1 om David Lynchs film, den 5/4-2016 ifm. en foredragsrække i samarbejde mellem Dokk1 og 16:9. I denne forbindelse vises Twin Peaks: Fire Walk with Me (1992) og Lost Highway (1997).
 • Oplæg på tre timer om køns- og familieforhold hos David Lynch ved filmhøjskolen i Ebeltoft ifm. sommerkurset “Han, hun og filmen” (oplægget tog særligt udgangspunkt i Wild at Heart [1990], som blev screenet om morgenen, men rundede næsten alle af instruktørens værker; første del fokuserede på hans film, anden del på Twin Peaks).

2015

 • Foredrag om Woody Allen, Radio Days (1987) og nostalgi i Kunsthal, Aarhus, den 30/12-2015.
 • “Lynching Television”. Forelæsning på Nordisk ved KU om Twin Peaks, tv-auteurisme og spørgsmålet om legitimitet, forelæsning var en del af kurset “Tv-serier på Dansk”.
 • Kursus om brugen af film, tv-serier og billedkunst ifm. undervisningen i William Shakespeares værker. Kursus afholdt på Skanderborg Gymnasium
 • “Lynching Television”. Paper fremlagt på en konference i Salford, England om “Twin Peaks and Generations of Cult TV”.
 • Kursus om detektiven som figur i film og tv og på tværs af fakta og fiktion ved Fagdidaktisk kursus i Mediefag.
 • Dobbeltforelæsning om Roman Polanski og hans film. Forløb over to lørdage ved Folkeuniversitetet i Hjørring.
 • Foredrag om Twin Peaks ifm. en visning af Twin Peaks: Fire Walk with Me på Spot-festivalen, afholdt i Øst for Paradis.
 • Foredrag om freaks i David Lynchs værk ved “Freaky Sunday” ifm. Århundredets Festival i Aarhus.
 • Foredrag om David Lynch og hans film på Gefion Gymnasium.

2014

2013

 • “The Neverending Story: Franchising and Hollywood Cinema”, paper præsenteret ved Blockbuster and Bestseller-konference på Aalborg Universitet (i et samarbejde imellem Aalborg Universitet, Aarhus Universitet og Biblioteksskolen).
 • Foredrag om populærmusik i nyere film ved Aarhus Hovedbibliotek.
 • Foredrag om tv-serier i engelskundervisningen ved Fagdidaktisk kursus i Engelsk.
 • Foredrag om amerikanske tv-serier ved Engelsklærerforeningens årskursus.
 • Forelæsning om David Lynch ifm. en forelæsningsrække om “Store filminstruktører” ved Folkeuniversitetet i Aarhus.
 • Forelæsning om skildringen af det moderne USA i tv-serier ifm. en forelæsningsrække om “De nye amerikanske tv-serier” ved Folkeuniversitetet i Aarhus.

2012

 • Kursus om amerikanske tv-serier ved Medielærerforeningens årskursus.
 • “De nye amerikanske tv-serier” (om titelsekvenser i tv-serier), forløb ved Folkeuniversitetet i Aarhus og København.

Før 2012

 • 2009: “Toward and Aesthetic of Noise: Noise as a Formal Device in Close-Up, julien donkey-boy and The Boss of It All“, paper præsenteret ved SCSCMI-konference (Society for the Cognitive Study of the Moving Image) ved Københavns Universitet. Opponent: David Bordwell.
 • 2007: Foredrag om filmmusikkens funktionspotentiale for 3.g Musik A-niveau på Aarhus Katedralskole.
 • 2004 og 2005 (s.m. Martin Johannes Møller): Foredrag for 3.g Dansk ved Nordfyns Gymnasium om tendenser i nyere dansk litteratur, film og tv, Nordfyns Gymnasium.