Helt til grin

helt-til-grin-forside_endelig-version

”Humour is serious business”. Således skrev humorforskeren Walter Nash for mere end 30 år siden, og noget lader til at flere i dag har fået øjnene op for den kunst, der kan ligge i komediegenren. Også i de mere platte og latrinære varianter.

Humor er en svær størrelse, og der kan være komik i alt fra en prut til en lang indstilling i en svensk artfilm. Denne bog handler dog ikke så meget om humor i generel forstand, men om moderne audiovisuelle komedieformer, der udnytter den filmiske stil som en central del af komikken. Fra sjove lyde til finurlige kamerabevægelser, komiske klip og løjerlige kompositioner.

Helt til grin introducerer forskellige humor- og komedieteorier og giver en generel introduktion til forskellige audiovisuelle komediegenrer. Bogen rummer kapitler om alt fra tv-satire og sketchshows til moderne romcoms, sitcoms, dramedier og webserier. Der er langt fra Roy Andersson og Wes Anderson til fupdokumentarer og moderne YouTube- og remixfænomener, men Helt til grin prøver at rumme dem alle og at give en bredspektret indføring i moderne audiovisuel komik. 

Helt til grin er produceret i et samarbejde mellem 16:9 og VIA Film & Transmedia, og den er skrevet af forskere, kritikere og filmfolk fra hele landet.

Reklamer