Film for ørerne

Walter Murch_IN

For nyligt talte jeg med en af mine største helte. Walter Murch er en af verdens mest berømte og kompetente lyddesignere/klippere, og han gav mig generøst en time af sin tid, mens han var i London for at arbejde på en ny produktion. Jeg interviewede Murch ifm. en bog, som jeg er i færd med at skrive sammen med den hæderkronede danske lyddesigner Peter Albrechtsen. Murch og jeg talte om hans brug af ‘cubistic sound’ i George Lucas’ debutfilm THX 1138 (1971), og vi talte om konceptet ‘worldizing’, som Murch skabte og indstiftede ifm. filmen American Graffiti (1973). Herudover talte vi om det geniale lydopus The Conversation (1974), og vi gik dybere ned i afslutningsscenen fra The Godfather: Part III (1990) samt en populær og velkendt scene fra Jarhead (2005). Endelig talte vi om lyd generelt og i en mere filosofisk forstand, og så rundede vi to centrale sekvenser fra Apocalypse Now (1979), som Walter Murch klippede og skabte den ikoniske lyd til. Murch lavede om på den klassiske hellikoptersekvens fra den førnævnte vietnamfilm, og han valgte også at afvige fra Francis Ford Coppolas instruktioner, da han redigerede lyden til slutscenen i The Godfather: Part III, hvor det oprindelig var meningen, at vi skulle høre Michaels skrig. Murch mente dog, at det var mere effektivt og stærkt, hvis vi ikke fik den “relief”, som kunne ligge i selve skriget, og at vi i stedet skulle se ham åbne munden uden at høre ham skrige, for således at bevare en ‘tension’ og at spejle Michaels sindstilstand. Analyser og anekdoter som denne vil der være mange af i den kommende bog, og nedenfor kan man læse mere om projektet. 

****

Film for ørerne

At lyden er en overset dimension af filmen, bliver efterhånden nævnt i mange bøger, og selvom der i dag eksisterer en pæn række af fagbøger om filmlyd, så har den ovenstående sætning stadigvæk en klar sandhedsværdi. Det skorter ikke nødvendigvis på bøger om filmlyd, men der er en ganske utvetydig mangel på gode bøger om lyd og lyddesign. Og ikke mindst en massiv mangel på bøger om filmlyd, som krydser grænser imellem den akademiske verden og den praktiske ditto. Bøger om filmlyd falder typisk i én af følgende grupper: (1) de akademiske udgivelser (fx Birger Langkjærs monografi Den lyttende tilskuer og Ansa Lønstrups antologi Blik for lyd), (2) de populært formidlende bøger (fx Thomas Vilhelms Det visuelle øre) og (3) de praktiske og mere anvendelsesorienterede bøger (fx Per Meinertsens Lydens rolle).

I et samarbejde med Syddansk Universitetsforlag ønsker Peter Albrechtsen og jeg at udfylde dette hul i den dansksprogede filmlitteratur med en bog om filmlyd og lyddesign, som kobler det teoretiske med det historiske, det analytiske og det konkrete. Vores bog (arbejdstitel: Film for ørerne) er den første til at koble praksis om lyddesign med analyse af filmlyd, filmlydhistorie, teori og brancheinterview, og det er den første bog om filmlyd som kobler det populært formidlende med det akademiske og det helt konkrete. Film for ørerne trækker lyden ud af de akademiske elfenbenstårne og ud af de indforståede teknikeres hænder. Dette gør den ved bl.a. at inkludere interview med prominente danske og internationale lyddesignere som Kristian Eidnes, Christian Schaaning, Randy Thom, Gary Rydstrom, Walter Murch, Frank Lipson, Mark Mangini, Vincent Arnardi, Richard King, Skip Lievsay, Jean-Luc Audy, Ann Kroeber og Karen Baker Landers, og ved at rumme grundige analyser af scener, sekvenser og hele film.  

Film for ørerne er en bog, som bygges op omkring forskellige hovedtemaer (fx stemmen på film, stilhed, krigens lyd, gyserlyd, lyd af mad, lyd og animationsfilm og samarbejder imellem instruktører og lyddesignere) og som brydes op af en række analyser af nogle såkaldte profilfilm (fx Zerkalo, Apocalypse Now, Blue Velvet, Se7en, Irréversible, Punch Drunk Love, Wall-E og Saul fia), nogle profilinterview og en introduktion til forskellige (teknologi-)historiske punkter og centrale personer i den danske filmlydhistorie (bl.a. Per Streit). Undervejs inddrages forskellige citater fra branchefolk samt pointer og begreber fra lydteoretikere, men udtrykket vil veksle imellem det essayistiske, det pædagogiske, det analytiske og det procesorienterede. Dermed vil bogen også henvende sig bredt til almindelige filmgængere, lydnørder, branchefolk og studerende, og den vil kunne læses fra ende til anden, men de enkelte kapitler kan også stå alene. Bogen vil også rumme elementer af forskellige nationale traditioner, herunder en del om praksis i en dansk kontekst, og den vil have et historisk afsnit, hvori der også indgår noget om restaurering af lyd. Endelig vil bogen komme til at rumme en række sjældne private billeder af de forskellige lyddesignere, som er blevet interviewet til projektet, og tanken er, at bogen skal udkomme i en dansksproget version og en engelsksproget version til det internationale marked.

Det er tanken, at bogen skal udkomme i 2017…