Twin Peaks ligger i Salford

Salford maj 2015

I maj 2015 var jeg i Salford, England, hvor jeg havde fået accepteret et paper med titlen “Lynching Television: David Lynch, Television Auteurism and the Concept of Legitimacy”. Konferencen var på mange måder en klassisk akademisk konference med lange, halvfærdige præsentationer, som blev læst op af diverse forskere, som kun i vag grad syntes at have interesse for Twin Peaks.

Salford-program

Dele af konferencen tog karakter af et pudsigt akademisk cirkus – en art rituel akademisk dans eller pseudokamp – hvor freudianere, marxister og bordwellianere kunne diskutere heftigt om, hvilken forståelsesramme og metodiske tilgang, som man burde anlægge Twin Peaks. Undertiden foregik diskussionen helt uden hensyn til selve teksten, og flere af ‘presenterne’ havde end ikke set serien i 25 år.

Ikke desto mindre var konferencen særdeles spændende og givtig, og det var en sand fornøjelse at høre og se Stacey Abbott, som jeg var så heldig at sidde i panel med ifm. en debat om tv-auteurisme, for ikke at nævne keynote speakerne Adrian Martin og David Lavery. Jeg mødte også andre kloge og interessante personer, herunder Lindsay Hallam, som var i panel med Stacey Abbott og undertegnede, og Felix Kirschbacher, som præsenterede et forrygende interessant og veloplagt paper om sorg i Twin Peaks. Mens andre af de kloge forskere på konferencen præsenterede forskellige kæpheste (forskning om legetøj og ‘adult play’, hvilket er mere nørdet og mindre naughty end man lige skulle tro, Jacques Lacans psykoanalyse eller noget helt tredje) – uden tydeligt at relatere disse til eller gøre dem relevante ift. Twin Peaks – så var Kirschbachers studie af seriens sorgtematik faktisk et eksemplarisk stykke akademisk arbejde. Sikkert for ligefrem til visse dele af academia, men dejligt uprætentiøst og næranalytisk i mine øjne.

Konferencen var traditionel på mange måder, men der var også skæve indslag, og man havde installeret skærme til at afspille diverse Twin Peaks-montager til lyden af nogle Pink Room-agtige droner. Det var tydeligt, at dette event – i en grad som man ikke forventer af en akademisk konference – tillod en delvis sammensmeltning af akademisk-analytisk distance og fanagtig begejstring. Dette var i mine øjne ret forfriskende.

Mit paper blev rost, og min bog blev nævnt ifm. David Laverys gennemgang af den vigtigste internationale Twin Peaks-forskning gennem tiden. Måske vil de danske dagblade og forskere kun til dels anerkende bogen, men den første modtagelse af de internationel eksperter og fans har været positiv. Food for thought, I guess

Reklamer